Felvételi Tájékoztató 2019/2020-as tanévre

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI

 

felveteli

 

  

Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2019. december 7.

Központi írásbeli felvételi ideje: 2019. január 19. 10 óra

Pót központi írásbeli felvételi: 2019. január 24. 14 óra.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2019. január 29. 8.00-16.00

A felvételi dolgozatok fellebbezési napja: 2019. január 30.

A felvételizők kiértesítése az eredményről: 2019. február 8.

Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2019. február 15.

Szóbeli meghallgatás gimnáziumi osztályba: 2019. március 1. 

Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése az iskolánkban: 2019. március 18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2019. március 21-22.

A felvett illetve elutasított tanulók kiértesítése: 2019. április 30.

Beiratkozás a középiskolába: 2019. június 20. csütörtök 8.00-12.00


Nyílt nap:

- a szakközépiskolai képzések iránt érdeklődők számára: 2018. december 5. (szerda) 8 órai kezdettel.

- a gimnázium és szakgimnázium iránt érdeklődők számára: 2018. december 4. (kedd) 8 órai kezdettel.

 

Kód

Tagozat/szakmacsoport/szakképesítés

0001

gimnázium - humán emelt óraszámú,

0002

szakgimnázium - mezőgazdasági technikus

0003

szakgimnázium – vendéglátásszervező

0004

szakközépiskola - gazda

0005

szakközépiskola - szakács

0006

szakközépiskola – pincér

0008

szakközépiskola – cukrász

 

 

GIMNÁZIUM

 

Kód: 0001

(humán jellegű osztály, kötelező előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi kimenettel, valamint középfokú „B2” nyelvvizsga második idegen nyelvből)

Gimnáziumi kerettanterv alapján 4 évfolyamos képzés.

Kötelező idegen nyelvek: angol és német. Emelt szintű oktatás: idegen nyelvek, magyar nyelv és magyar irodalom, valamint történelem tantárgyakból.

A felvétel az általános iskolai hozott eredmények, a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint szóbeli meghallgatás alapján számított pontok szerint történik. Minimum elvárás a közismereti humán tantárgyak (magyar nyelv; magyar irodalom; történelem; idegen nyelv) 4,4-es átlaga 7. év végén és 8. félévben.

Megjegyzés: reál tantárgyak iránt érdeklődő növendékeink számára külön egyedi tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk a továbbtanulás irányultságának megfelelően.

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

1. Központi írásbeli dolgozatok eredményei: 50 % (25% matematika + 25% magyar nyelv; 100 pont)

2. Hozott eredmény: 30% (60 pont).

Az alábbi közismereti tárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei képezik a hozott pontok számításának alapját: magyar nyelv- és irodalom (tantárgyak átlaga); történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz.

3. Szóbeli meghallgatás- 20% (40 pont)

A szóbeli meghallgatás követelménye: a felvételizők 3-3 perc időtartamban bemutatják önálló kiselőadás formájában: 1. önmagukat, 2.családjukat, 3.településüket, majd válaszolnak a bizottság ezen témákkal kapcsolatos kérdéseire. Ezt egy problémamegoldó rövid természettudományi feladat követi, hasonló időtartamban, amely előzetes felkészülést nem igényel.

 

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

SZAKGIMNÁZIUM 

5 évfolyamos képzés a szakgimnáziumi közismereti és a szakképzési kerettanterv alapján, amely érettségit követően OKJ szakmai vizsgával zárul. A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. Elméleti és gyakorlati mezőgazdaság és vendéglátás szakmacsoportos oktatás, érettségivel együtt járó OKJ szakma: mezőgazdaság szakirányon - állattartó-szakmunkás, vendéglátás szakirányon - pincér. Érettségit követően egy szakképzési évfolyam, amelynek tervezett kimenete a mezőgazdasági technikus illetve vendéglátásszervező OKJ-s szakma megszerzése.

 

Kód: 0002 (mezőgazdasági technikus) 

Kód: 0003 (vendéglátásszervező)

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

 

Egyrészt az általános tantervre épülő központi írásbeli felvételi dolgozatok eredményei, mint szerzett pontok (magyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és matematika maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítvány jegyei az alábbi tantárgyakból (LÁSD: TÁBLÁZAT!) képezi a hozott pontokat. A szerzett és a hozott pontok 50-50%-ban számítanak a felvételi pontok kiszámításánál.

  

Mezőgazdaság szakirány

Vendéglátás szakirány

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

történelem

történelem

matematika

matematika

idegen nyelv

idegen nyelv

biológia

földrajz

  Az írásbeli felvételin szerezhető 100 pont mellé a hozott eredmény szintén 100 pont, úgy, hogy az öt tárgy 7. év végi és 8. félévi bizonyítványban szereplő érdemjegyeit összeadjuk és megduplázzuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak érdemjegyeit átlagolva egy tantárgyként számítjuk.

   A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

Egyéb követelmények:

 

Az iskola a jelentkezők létszámának és pontszámaiknak függvényében a megszerezhető maximális pontszám 50 és 70 %-a között állapítja meg a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

A szakmák szerinti egészségügyi alkalmasság a felvétel szükséges feltétele. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

SZAKKÖZÉPISKOLA

   

3 évfolyamos szakközépiskolai képzés plusz két éves érettségire való felkészítéssel, a szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv alapján.

 

 A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. Elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett kimenet a választott szakképesítés megszerzése. A képzésben a választott szakirány szerinti egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

  Kód: 0004 (gazda)

  Kód: 0005 (szakács)

  Kód: 0006 (pincér)

  Kód: 0008 (cukrász)

  Jelentkezés módja:

 

Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

 

 A felvételi pontszámítás módja:

 

Sikeres 8-dikos végbizonyítvány. Az 5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 5 tantárgy: Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv valamint a Biológia és Földrajz tantárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi jegyek összege alapján történik a rangsorolás.

 

 A megszerezhető maximális pontszám összesen: 120 pont.

  

Megjegyzés: Az iskola a jelentkezők létszámának függvényében a megszerezhető maximális pontszám 55 és 70 %-a között fogja megállapítani a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

A felvételi nyomtatható verziója letölthető itt:  Felvételi Tájékoztató 2018/2019-es tanévre

 

 

Aktuális

eu
A szakmák Európa Bajnoksága! A EuroSkills verseny, vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, látványos bemutatója a…
Fontos Információk! Tanulóknak ügyintézés minden nap 12.40-13.30 között az ebédszünetben. Diákigazolvány matricák átvétele (aki…
2018 Tata farsang kupa
Tatán is dobogóra állhattunk! Alig pihentük ki magunkat a saját gasztro versenyünk után, máris Tatára utazott iskolánk…
gaszro csapat 2018
VI. Letenyey Gasztro Verseny Az idei télen is, mint minden évben egymást érték iskolánkban a rendezvények. Ezek megkoronázásaként…