Felvételi Tájékoztató 2020/2021-es tanévre

AZ ISKOLA AZ ALÁBBI SZAKOKRA HIRDET FELVÉTELT001-ES FELADATELLÁTÁSI HELYEN

 

Kód

Tagozat/szakmacsoport/szakképesítés

0001

Gimnázium - humán és matematika emelt óraszám

0021

technikum - Mezőgazdasági technikus

0022

technikum – Kertész technikus

0031

technikum – Szakács szaktechnikus

0032

technikum – Vendégtéri szaktechnikus

0033

technikum – Cukrász szaktechnikus

0004

technikum – sportedző-labdarúgás szakág*

0051

szakképző iskola - Gazda

0052

szakképző iskola - Kertész

0061

szakképző iskola - Szakács

0062

szakképző iskola – Pincér-vendégtéri szakember

0063

szakképző iskola – Cukrász

 * Sport szakirányra kizárólag a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára felvett növendékek jelentkezhetnek.

Jelentkezés módja valamennyi képzésre:
Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI

 

felveteli

 


Jelentkezés a központi írásbeli felvételire: 2020. december 4. péntek

Központi írásbeli felvételi ideje: 2021. január 23. szombat 10 óra

Pót központi írásbeli felvételi: 2021. január 28. csütörtök 14 óra.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintése: 2021. január 29. péntek 8.00-16.00

A felvételi dolgozatok fellebbezési napja: 2021. február 1. hétfő

A felvételizők kiértesítése az eredményről: 2021. február 8. hétfő

Jelentkezési lapok beküldési határideje: 2021. február 19. péntek

Szóbeli meghallgatás gimnáziumi osztályba: 2021. március 3. szerda 13.00 órától

Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése az iskolánkban: 2021. március 16. kedd

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 2021. március 22-23. hétfő - kedd

A felvett illetve elutasított tanulók kiértesítése: 2021. április 30. péntek

Beiratkozás a középiskolába: 2021. június 22-24. kedd - csütörtök 8.00-12.00


 

GIMNÁZIUM

 

Kód: 0001

(humán jellegű osztály, kötelező előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi kimenettel, valamint középfokú „B2” nyelvvizsga második idegen nyelvből)

Gimnáziumi kerettanterv alapján 4 évfolyamos képzés.

Kötelező idegen nyelvek: angol és német. Emelt szintű oktatás: idegen nyelvek, magyar nyelv és magyar irodalom, valamint történelem tantárgyakból.

A felvétel az általános iskolai hozott eredmények, a központi írásbeli vizsga eredményei, valamint szóbeli meghallgatás alapján számított pontok szerint történik. Minimum elvárás a közismereti humán tantárgyak (magyar nyelv; magyar irodalom; történelem; idegen nyelv) 4,4-es átlaga 7. év végén és 8. félévben.

Megjegyzés: reál tantárgyak iránt érdeklődő növendékeink számára külön egyedi tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk a továbbtanulás irányultságának megfelelően.

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

1. Központi írásbeli dolgozatok eredményei: 50 % (25% matematika + 25% magyar nyelv; 100 pont)

2. Hozott eredmény: 30% (60 pont).

Az alábbi közismereti tárgyak 7. év végi és 8. félévi jegyei képezik a hozott pontok számításának alapját: magyar nyelv- és irodalom (tantárgyak átlaga); történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz.

3. Szóbeli meghallgatás- 20% (40 pont)

A szóbeli meghallgatás követelménye: a felvételizők 3-3 perc időtartamban bemutatják önálló kiselőadás formájában: 1. önmagukat, 2.családjukat, 3.településüket, majd válaszolnak a bizottság ezen témákkal kapcsolatos kérdéseire. Ezt egy problémamegoldó rövid természettudományi feladat követi, hasonló időtartamban, amely előzetes felkészülést nem igényel.

 

A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

TECHNIKUM

5 évfolyamos képzés a technikumi közismereti és a szakképzési kerettanterv alapján, amely ötödév végén érettségi vizsgával valamint szakmai vizsgával zárul. A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német.

 

Kód: 0021 (mezőgazdasági technikus) 

Kód: 0022 (szakács szaktechnikus)

Kód: 0031 (szakács szaktechnikus)

Kód: 0032 (vendégtéri szaktechnikus)

Kód: 0033 (cukrász szaktechnikus)

Kód: 0004 (sportedző-labdarúgás szakág)

A szakok és a képzés leírása: Új szakképzési szakok 2020-tól

 

A felvételi pontszámítás módja, a rangsorolás szabályai:

 

Egyrészt az általános tantervre épülő központi írásbeli felvételi dolgozatok eredményei, mint szerzett pontok (magyar nyelv és irodalom maximum 50 pont és matematika maximum 50 pont), másrészt az általános iskola 7. év végi és 8. félévi bizonyítvány jegyei az alábbi tantárgyakból (LÁSD: TÁBLÁZAT!) képezi a hozott pontokat. A szerzett és a hozott pontok 50-50%-ban számítanak a felvételi pontok kiszámításánál.

  

Mezőgazdaság szakirány

Vendéglátás szakirány

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

történelem

történelem

matematika

matematika

idegen nyelv

idegen nyelv

biológia

földrajz

  Az írásbeli felvételin szerezhető 100 pont mellé a hozott eredmény szintén 100 pont, úgy, hogy az öt tárgy 7. év végi és 8. félévi bizonyítványban szereplő érdemjegyeit összeadjuk és megduplázzuk. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak érdemjegyeit átlagolva egy tantárgyként számítjuk.

   A megszerezhető maximális pontszám összesen: 200 pont.

 

Egyéb követelmények:

 

Az iskola a jelentkezők létszámának és pontszámaiknak függvényében a megszerezhető maximális pontszám 50 és 70 %-a között állapítja meg a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

A szakmák szerinti egészségügyi alkalmasság a felvétel szükséges feltétele. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

   

3+2 évfolyamos szakképző iskolai képzés, plusz két évben érettségire való felkészítéssel, a megújult programtantervek alapján.

 

 A felvétel az általános iskolai hozott tanulmányi eredmények alapján számított pontok szerint történik. Oktatott idegen nyelv: angol vagy német. Elméleti és gyakorlati szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett kimenet a választott szakképesítés megszerzése. A képzésben a választott szakirány szerinti egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. Ennek a helyéről és időpontjáról írásban értesítjük ki a jelentkezőket.

  

  Kód: 0051 (gazda)
  Kód: 0052 (kertész)

  Kód: 0061 (szakács)

  Kód: 0062 (pincér)

  Kód: 0063 (cukrász)

 

A szakok és a képzés leírása: Új szakképzési szakok 2020-tól

  Jelentkezés módja:

 

Általános iskolai jelentkezési lap megküldésével történik.

 

 A felvételi pontszámítás módja:

 

Sikeres 8-dikos végbizonyítvány. Az 5., 6., 7., év végi és a 8. félévi 5 tantárgy: Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv valamint a Biológia és Földrajz tantárgyakból a 7. év végi és a 8. félévi jegyek összege alapján történik a rangsorolás.

 

 A megszerezhető maximális pontszám összesen: 120 pont.

 

  

Megjegyzés: Az iskola a jelentkezők létszámának függvényében a megszerezhető maximális pontszám 55 és 70 %-a között fogja megállapítani a felvételi ponthatár bekerülési küszöbét az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése előtt.

 

Felvételi táékoztató az alábbi linken elérhető: Tájékoztató 2021-2022 tanév

Kompetenciamérések eredményei  az alábbi linken elérhetőKompetencia

 

 

 

Aktuális

esti2021
napernyo
VaKáCiÓ Iskolánk nyári ügyeleti rendje: Minden szerdán 8.00-12.00 óra között Telefonszám: 06 30/883-8514 E-mail: letenyey@pfla.hu…
fotopalyazat erasmus2021
Járművezetői tanfolyam idén is a Letenyeyben Iskolánkban T- és B-kategóriás járművezetői tanfolyam indul. A képzésen, bárki…
Megérkeztek a végleges felvételi eredmények A KIFIR felvételi rendszerben egyeztetett felvett tanulók oktatási azonosítóját…